FANDOM


Zakładanie Gildii

Gildię można założyć u Mistrza Gildii znajdującego się na Niebiańskiej Wyspie. Po uiszczeniu opłaty za założenie gildii należy w nowo otwartym oknie wpisać nazwę gildii.

Interfejs Gildii

Okno gildii można wywołać poprzez naciśnięcie klawisza G. W oknie gildii znajdują się cztery zakładki: Członkowie, Tablica ogłoszeń, Sejf oraz Uprawnienia.

Członkowie

Sekcja Członkowie zawiera listę członków gildii. W tabeli można sprawdzić nazwę postaci, jej klasę, poziom doświadczenia, pozycję w gildii, miejsce, w którym aktualnie się znajduje (dotyczy zalogowanych graczy) oraz dokładną datę, kiedy postać była ostatni raz online (dotyczy niezalogowanych graczy). Gracze aktualnie zalogowani wyszczególnieni są na biało, gracze niezalogowani - na szaro. Sposób sortowania kolejności graczy w tabeli można zmieniać poprzez klikanie na nagłówki w poszczególnych kolumnach. Ponad tabelą znajduje się miejsce na notę gildyjną, którą może zmienić jedynie przywódca gildii. Po prawej stronie noty znajduje się ikona określająca poziom gildii.

Tablica ogłoszeń

Na Tablicy ogłoszeń członkowie gildii mogą umieszczać własne ogłoszenia i odpowiadać na nie. Wpisy na tablicy ogłoszeń mogą być usuwane przez przywódcę gildii oraz osoby, które otrzymały od niego uprawnienia ku temu.

Sejf

Sejf gildii służy gromadzeniu funduszy na awans gildii na kolejny poziom. Na górze strony wyświetlana jest suma zebranych pieniędzy, a poniżej tabela z rejestrem wszelkich wpłat i wypłat. Przywódca gildii może wypłacić pieniądze z sejfu i rozdysponować je wedle uznania.

Uprawnienia

Sekcja Uprawnień pozwala przywódcy gildii ustalić, jakimi uprawnieniami dysponuje konkretna pozycja w gildii. Dzięki temu można nadać innym członkom prawa do zapraszania nowych graczy do gildii, zmieniania pozycji w gildii poszczególnych graczy i wyrzucania ich z gildii, usuwania treści z tablicy ogłoszeń oraz dostępu do edycji uprawnień. W oknie edycji uprawnień można również nadać własne nazwy poszczególnych pozycji w gildii, rozwiązać gildię oraz, po spełnieniu określonych warunków, awansować gildię na wyższy poziom.

Awansowanie gildii

Wzmocnienia Gildii

Wzmocnienia za poziom gildii

Graczom przynależnym do gildii przysługują dodatkowe wzmocnienia do statystyk. Aby otrzymać wzmocnienia za gildię liczba członków w gildii musi wynosić minimum 10. Rodzaj wzmocnień zależy od poziomu gildii. System wzmocnień zależny od poziomu gildii ilustruje poniższa tabela:

Poziom Gildii Wzmocnienia

GuildLevel1

Ten poziom nie istnieje w wersji europejskiej gry.

GuildLevel2

+60 do Obrony, +1% do PD, +300 do Maksymalnego Życia, Premia do szybkości +1%, Wszystkie odporności +4

GuildLevel3

+70 do Obrony, +1% do PD, +450 do Maksymalnego Życia, Premia do szybkości +2%, Wszystkie odporności +7

GuildLevel4

+80 do Obrony, +2% do PD, +600 do Maksymalnego Życia, Premia do szybkości +2%, Wszystkie odporności +10

GuildLevel5

+90 do Obrony, +3% do PD, +750 do Maksymalnego Życia, Premia do szybkości +3%, Wszystkie odporności +13

GuildLevel6

+100 do Obrony, +3% do PD, +900 do Maksymalnego Życia, Premia do szybkości +3%, Wszystkie odporności +16

GuildLevel7

 ?

GuildLevel8

 ?

GuildLevel9

 ?

GuildLevel10

Ten poziom nie istnieje w wersji europejskiej gry.

Wzmocnienia za miejsce w rankingu gildii

Członkowie gildii mogą otrzymać dodatkowe wzmocnienia, jeśli ich gildia znalazła się w pierwszej trójce najaktywniejszych gildii w okresie pomiędzy dwoma ostatnimi konserwacjami serwerów. Aktualny ranking gildii można znaleźć pod tym adresem. System wzmocnień zależny od miejsca w rankingu ilustruje poniższa tabela:

Miejsce w Rankingu Wzmocnienia

ZlotaK

 ?

SrebrnaK

 ?

NiebieskaK

 ?

Ranking Gildii

Ranking gildii dostępny jest na oficjalnej stronie gry. Ilość punktów poszczególnych gildii obliczana jest podczas regularnych inspekcji serwerów. Na pozycję w rankingu wpływają 3 czynniki:

  1. Poziom Gildii
  2. Łączny czas gry wszystkich członków w gildii (1 godzina = 1 punkt)
  3. Średni czas gry jednego członka gildii -> suma godzin dzielona na ilość członków (1 godzina = 10 punktów)